O FIRMIE

Firma Krajs Sp. z o.o. dostarcza ładunki zarówno krajowe jak i na terenie Unii Europejskiej, oraz do i z Norwegii i Szwajcarii.

Specyfika dostaw ładunków jest uzależniona od potrzeb kontrahentów. Firma zapewnia transport całopojazdowy, ponadnormatywny, drobnicowy, ADR, jak również ukierunkowany indywidualnymi potrzebami zleceniodawców.

Firma Krajs Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie transportu międzynarodowego na podstawie uzyskanych zezwoleń i zabezpieczeń. Podstawę dokumentacji stanowią licencje, certyfikaty kompetencji zawodowych kadry zarządzającej i ubezpieczenie OCS.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny oraz wykonanie każdego zlecenia na najwyższym poziomie i z należytą starannością. Łańcuchy dostaw realizujemy precyzyjnie i bezpiecznie, a warunki współpracy z naszymi kontrahentami kształtują bezpieczeństwo i elastyczność ofert jakie zapewnia firma Krajs Sp. z o.o.

Krajs